[rank_math_breadcrumb]

นั่งรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ไปเชียงใหม่1,000บาท ดีกว่า นั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!! | หมีเที่ยว EP.29

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการเดินทางไปเชียงใหม่ โดยการใช้บริการรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ที่มีราคาเพียง 1,000 บาท เทียบกับการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีราคาเพียง 500 บาท ว่าจะเหมาะกับการเดินทางแบบไหนกว่ากัน โดยบทความนี้จะแนะนำข้อดีและข้อเสียของการเดินทางทั้งสองแบบ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

ข้อดีและข้อเสียของการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’

นั่งรถทัวร์ 'เฟิร์สคลาส' ไปเชียงใหม่1,000บาท ดีกว่า นั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!! | หมีเที่ยว EP.29 - YouTube

การเดินทางสะดวกสบาย

การเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน เพราะผู้โดยสารสามารถนั่งรถทัวร์ตลอดเวลาที่ต้องการ และยังมีพื้นที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงเดินทางอีกด้วย นอกจากนี้ รถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ยังมีบริการจัดอาหารและเครื่องดื่มฟรีให้กับผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางด้วย

ความคุ้มค่าของราคา

ราคาการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ที่มีราคาเพียง 1,000 บาท สำหรับเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่ ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดยประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะที่การเดินทางโดยเครื่องบินที่มีราคาเพียง 500 บาท นั้น ผู้โดยสารต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าเช็คอินและค่าโทรทัศน์ในเครื่องบิน ซึ่งรวมกันอาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเท่ากับการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ในบางกรณี

การเดินทางอย่างปลอดภัย

การเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ยังเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินในบางเรื่อง เนื่องจากรถทัวร์มีความเสถียรและความปลอดภัยที่สูงกว่าเครื่องบิน โดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนที่ขณะเข้าออกจากทางลาดบิน ทั้งนี้ เพราะเครื่องบินมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะที่อยู่บนอากาศ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือเสียหายกับกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารอีกด้วย

ข้อดีและข้อเสียของการเดินทางโดยเครื่องบิน

นั่งรถทัวร์ 'เฟิร์สคลาส' ไปเชียงใหม่1,000บาท ดีกว่า นั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!! | หมีเที่ยว EP.29 - YouTube

การเดินทางได้เร็วและสะดวก

การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางที่เร็วและสะดวกมากกว่าการเดินทางโดยรถทัวร์ ซึ่งใช้เวลาเดินทางนานขึ้น และมีจุดหมายปลายทางที่มากกว่าหนึ่งจุด เพราะผู้โดยสารสามารถเลือกบริการเครื่องบินจากหลายสายการบิน และสามารถเดินทางไปยังทุกที่ในประเทศได้

ความสะดวกสบายของการเดินทาง

การเดินทางโดยเครื่องบินยังมีความสะดวกสบายมากกว่าการเดินทางโดยรถทัวร์ ทั้งเรื่องขนาดของพื้นที่ในเครื่องบิน และความสะอาดของบริการในเครื่องบิน โดยผู้โดยสารสามารถนั่งเครื่องบินแบบเที่ยวบินตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องบินหรือเปลี่ยนท่าอากาศยานตามปกติ

ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

การเดินทางโดยเครื่องบินมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเดินทางโดยรถทัวร์ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเดินทางระยะทางยาว อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโดยสารรถไฟฟ้าหรือรถตู้สำหรับการเดินทางไปยั

เปรียบเทียบการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ และเครื่องบิน

นั่งรถทัวร์ 'เฟิร์สคลาส' ไปเชียงใหม่1,000บาท ดีกว่า นั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!! | หมีเที่ยว EP.29 - YouTube

การเลือกการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ หรือเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับความต้องการและสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการในการเดินทาง หากผู้โดยสารต้องการเดินทางแบบหย่อนๆ และไม่ต้องการเร่งรีบ การเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง และต้องการสัมผัสกับชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้นๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเร็วและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง การเดินทางโดยเครื่องบินจะเหมาะสมกว่า โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการเดินทางระยะทางยาว ซึ่งเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ อาจใช้เวลานานกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน และยังมีจุดหมายปลายทางที่น้อยกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน

การเลือกการเดินทางที่เหมาะสม

นั่งรถไฟตู้นอนไป 'เชียงใหม่' 1,000 บาท ดีกว่านั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!!!? | หมีเที่ยว EP.10 - YouTube

เมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ และเครื่องบิน ผู้อ่านจึงต้องพิจารณาความต้องการและสิ่งที่ต้องการในการเดินทางก่อนเลือกการเดินทงาน ในบางกรณี การเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ซึ่งสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย และเข้าใจวัฒนธรรมและพื้นที่ในแต่ละจุดหมายปลายทางได้ดียิ่งขึ้น

Read More  รีวิวสวนคุนเล็กที่เที่ยวนครนายก: ท่องเที่ยวในบรรยากาศธรรมชาติอันสดใส

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและเร็วกว่าในการเดินทาง การเดินทางโดยเครื่องบินจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า โดยผู้โดยสารสามารถเลือกบริการเครื่องบินจากหลายสายการบิน และเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทุกที่ในประเทศได้

คำถามที่พบบ่อย

 1. เครื่องบินหรือรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ในการเดินทางไปเชียงใหม่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า?
 • ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการในการเดินทาง
 1. การเดินทางโดยเครื่องบินมีข้อดีอะไรบ้าง?
 • การเดินทางได้เร็วและสะดวก
 • ความสะดวกสบายของการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
 1. การเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ มีข้อดีอะไรบ้าง?
 • สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย
 • เข้าใจวัฒนธรรมและพื้นที่ในแต่ละจุดหมายปลายทางได้ดียิ่งขึ้น
 1. การเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ มีข้อเสียอะไรบ้าง?
 • ใช้เวลาเดินทางนานขึ้น
 • มีจุดหมายปลายทางน้อยกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน
 1. การเดินทางโดยเครื่องบินมีข้อเสียอะไรบ้าง?
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการบิน
 • มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’

สรุป

การเลือกการเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ หรือเครื่องบินขึ้นอยู่กับความต้องการและสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการในการเดินทาง หากผู้โดยสารต้องการเดินทางแบบหย่อนๆ และไม่ต้องการเร่งรีบ การเดินทางโดยรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่หากผู้โดยสารต้องการความสะดวกสบายและเร็วกว่าในการเดินทาง การเดินทางโดยเครื่องบ

นั่งรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ไปเชียงใหม่1,000บาท ดีกว่า นั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!! | หมีเที่ยว EP.29 [VIDEO]

#หมีเที่ยว #เชียงใหม่
🚎🌍นั่งรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ไปเชียงใหม่ 1,000 บาท ดีกว่า นั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!! นั่งรถทัวร์เหมือนนั่งเครื่องบินการบินไทย แจกของไม่หยุด มีบุฟเฟต์อาหารไม่อั้น💸✈ #หมีเที่ยว

🐻🚌หมีเที่ยวทริปนี้จะพาไปเที่ยวกันที่เชียงใหม่กันเจ้า ตามที่หลายๆคนเรียกร้องให้นั่งรถมทัวร์เที่ยวบ้าง ครั้งนี้เลยจัดให้ นั่งรถทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ ช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศดีย์ๆ 🌤🌾

🚎🏞การเดินทางครั้งนี้แบล์เดินทางโดย ‘เวียงพิงค์บัส’ เป็นเครือเดียวกับสมบัติทัวร์ นั่งจากศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี ยาวไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ เขาบอกว่ารถคันนี้เหมือนนั่งเครื่องบิน ชั้นเฟิร์สคลาส!! พนักงานต้อนรับใส่ชุดไทย มีขนมแจกระหว่างทาง แวะทานอาหารบุฟเฟต์อีก เริ่ดไม่หยุด!!👍❤

🚗หนีเที่ยวได้ที่ : ศูนย์สมบัติทัวร์, วิภาวดี, กรุงเทพฯ
☎เบอร์ติดต่อ/ จองตั๋วรถ : 1215 หรือ เคาท์เตอร์สมบัติทัวร์ ราคาตั๋ว 823 บาท
📍พิกัด : https://goo.gl/maps/4RJAwPMLLwsj7bht8

🚙🌍มาถึงเชียงใหม่ปุ๊ป จะไปเที่ยวต่อ รอบนี้ไม่ ง้อรถแดงนะคะ รอบนี้เช่ารถขับเที่ยวเล่นได้เลย แบล์เช้าของ AVIS มา ราคาเริ่มต้นแค่ 750 บาท ส่งรถเร็ว รถสะอาด มีหลากหลายสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เหนือลงยันใต้กันเลยทีเดียว !! 🌞🌾

🚗จองรถได้ที่ : https://www.avisthailand.com/EN/frm_b…

🤟❤แวะกินข้าวอาหารดังก่อนขึ้นไปเที่ยวบนดอยกัน กับร้าน ‘ฮ้านถึงเชียงใหม่’ ร้านอาหารเหนือแท้ๆ ราคาเบาๆไม่แพง ที่สำคัญเป็นที่รวบรวมอาหารเหนือที่หากินยากๆ มาไว้ร้านนี้ ปกติคนมากินเยอะมาก แบล์มาเช้าเลยไม่ต้องต่อคิว 🍴🍜

🚗หนีเที่ยวได้ที่ : ฮ้านถึงเชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
☎เบอร์ติดต่อ : 091 076 6100
📍พิกัด : https://g.page/Thungchiangmai?share

Read More  รีวิวที่พักหาดชะอำ Pool view ราคามิตรภาพ กับห้องติดสระว่ายน้ำ ใกล้หาด

เนื้อหาของวิดีโอ นั่งรถทัวร์ ‘เฟิร์สคลาส’ ไปเชียงใหม่1,000บาท ดีกว่า นั่งเครื่องบิน 500 บาท ยังไง!! | หมีเที่ยว EP.29

แอบสูงแต่ได้ทำให้ดูว่ามันดีกว่ารถไฟยังไงมันดีกว่าเครื่องบิน เคยเดินทางมาเชียงใหม่ไม่รู้กี่ครั้งน่ะแต่ความรู้สึก การเดินทางแต่ละครั้งแ***ไม่เหมือนกันเลย ห* พอดีค่ะ ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ หนีเที่ยวไปเที่ยวกัน เชียงใหม่ ที่เชียงใหม่อ่ะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ฝนตกปรอยๆ มันว่าแล้วหลายๆคนน่ะ เรียกร้องกัน หัวครั้งนี้เลยสัส บาส มันคืออะไรหรือว่ายังไงเนี่ย สมบัติทัวร์เลย เป็นหัวหน้า เขาบอกว่า เทียบเท่ากับ ปวดขาอีกเครื่องบินงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะ ไม่คุ้มนะจ๊ะพร้อมหรือยัง ไฟฟ้า สมบัติทัวร์วิภาวดีตรงนี้นะ ตรงนี้ที่ไหนก็ได้นะคะ เจ้าของเรียนพิงครัตน์มาค่ะก็คือเราได้ทำการจองมาแล้วล่วงหน้านะคะ ด้วยการโทรเข้า Call Center 1215 จองโดยตรงเลยแล้วเอาไปจ่ายที่เซเว่นนะคะ สบายมาก นี่แหละคือตัวเราหน้าตาเป็นอย่างนี้ เวียงพิงค์บัส 759 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 823 บาทเท่านั้นเอง รถออก เวลาประมาณ 09:00 น ถึงเชียงใหม่ประมาณ 10 โมงเช้านะคะประมาณ 9:00 น รถเวียงพิงค์บัสเนี่ยวิ่งวันละกี่รอบ แอบถ่าย เราน่าจะมาแล้วเนาะ ก็มาแล้วนะจ๊ะ ขึ้นมาบนรถแล้ว สถานีดูที่นั่งเรามีแค่มีหนี้บอกก่อน ทั้งคัน กันเด้อ เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างรถ VIP ธรรมดาธรรมดาที่จะมีเบาะเดียวใช่ไหมแล้วก็มีอีก 2 บ่อยเหมือนกันที่ติดกันเลยนะแต่อันนี้เขาเรียกว่ารถ VIP วีไอพีแน่นอนทุกอย่างดูใหม่หมดเลยอ่ะ ดูใหม่หนังใหม่ดูทีวีดูทีวีไม่มีลงมีรอยขีด ขวัญเลยคือแบบเป็นคนตัวใหญ่มากเลยนะตอนเย็นนั่งสบายมาก มีกระโปรงกับเปล่าล่ะพรุ่งนี้ด้วย เป็นนิสัยของพี่บุ๋มมีหมอนให้พี่จอทีวีนะคะมีหูฟังให้นะคะ หูฟัง USB ตรงนี้ด้วย สามารถปรับเอนนอนได้ตรงนี้ถึงที่กดเลย เป็นแคปซูลอ่ะมันเหมือนแบบ เหตุผลที่อยากขึ้นรถทัวร์ราคารถทัวร์ ราคาถูกแบบสูงแต่แม่จะทำให้ดูว่ามันดีกว่ารถไฟยังไงมันดีกว่าเครื่องบินยังไง มีหนังโป๊ เสกไม่หยุดครับพี่ข้ามีแต่คนอื่น แปลกโว้ย กูอยู่บนรถ ขนมปัง ไปกรอกน้ำยังไม่หมดหรอ มีขนมให้กินอีกนะ หนังโป๊พม่า แค่ครึ่งทางนะคะเรากำลังจะไปกินข้าว นี่คือที่ไหน กินข้าวยัง แต่ก็มาถึง เขามีเวลาให้เรา หิวไหม อาหารที่หลากหลายนะ ข้าวต้มกุ๊ย มีก็พักขับเลยมีขนมจีนแกงเขียวหวานต่างๆ เปิดร้านได้เลย การย่อยสลาย มีมุกอะไรบ้างครับ น้ำเย็นป่ะ เย็นปกติ เดี๋ยว กลับไปนอนต่อบนรถจ้ะ เอาไปทานอาหารมา มีเวลาจะกินข้าว 20 นาทีนะเป็นอาหารกัปตันเองกับหลักหลายหมื่นนะคะ หัวใจ บ่ได้ เธอหนอเธอ เหมือนเราได้ดูหนังทีวีจอใหญ่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆทั้ง 2 ข้าง ถึงเราจะเคยเดินทางมาเชียงใหม่ไม่รู้กี่ครั้งอ่ะแต่ความรู้ การเดินทางไปเหมือนกัน บรรยากาศดีมั้ง ถือว่าคุ้มค่าราคามากๆเลยนะครับสำหรับราคา 823 บาท มันแพงนะราคาตั๋วเครื่องบินแพงกว่า ช้าๆไว้ทั้งสองข้างทางเป็นภาษา สำหรับรถทัวร์นะคะก็เป็น สำหรับการให้เพื่อนๆได้ออกมาท่องเที่ยวคณาแปลว่ามันก็ เชียงใหม่กันแล้วจ้า แต่มาเชียงใหม่อะไร มากอยู่นะ องค์การมหาชน อยากให้แบบพาน ฝึกหัดที่บอกว่าสบายที่นั่งใหญ่ด้วย จะทำอะไรก็ได้ที่ของเรา ขนมตลอด คันนี้แบตเท่าไหร่ ประเทศไทย ไปซะ ทุกวัน เขามาเอา กูมาแซว เป็นคน มันเปิดได้เลย ข้างล่างไง พอดีมาหาเรามาอยู่ที่ร้าน หารถึงเชียงใหม่นะ ก็เป็นร้านดัง เชียงใหม่อีกร้านนึง แล้วคือ มื้อเช้าจ้า ฉันเบื่อมาก ชิวๆบรรยากาศเชียงใหม่ ร้านอาหารของพม่าแล้วมีอันนี้คือของวัตถุท่านโต หนุ่มนาฬิกา ปิด จิ้นนึ่ง มีข้าว กินข้าวมาหรือยัง พี่น้อง กินข้าว นึ่งกับเลือด หลอดเลือดหมูไว้ของพี่เป็ด ข้าวกล้อง Ok ครับ กินอะไรพี่กินไปเปล่า ก็มาอยู่เชียงใหม่กูป่ะ สิ่งไหนที่ดังที่สุด เผื่อจะได้กิน หวยวิ่ง ทริปนี้ถือว่าสมบูรณ์ สำหรับจาน เริ่มจากเรานั่งรถมา ชื่อของรถก็คือเวียงพิงค์เชียงใหม่ แ***โคตรสบายเลย กินนั่นกินนู่น มีทุกอย่างครบ ขอบนรถเลย ราคาก็ไม่แพง นั่งเครื่องบินชั้น First เปิดหนังเลย แล้วก็มาถึง ชุดนี้ให้เท่าไหร่ แต่ยังไม่หมดนะ เป็นต่อ เปิดมาหา ดีแล้วก็มาแค่นี้ไม่ได้ป่ะ แอบบอกนะคะ สวยมาก เดี๋ยวไปเจอกัน ปีหน้านะคะอย่าลืมติดตาม ถ้าคนติดตามในยูทูปถึงแสนเมื่อไหร่แม่จะมี กิจกรรมร่วมสนุกกัน ตอนนี้ยังไม่บอกว่าอะไร แต่ต้องติดตามก่อน ไปแล้วจ้า อุ้ย นอนเต้นท์ใสไร้หลังคาราคา ทีแรกและที่อยู่บนรถแซ่บขนาด จันทบุรีไปแล้วนะ นี่เปิดใหม่นะชื่อกับเขาดาวเหนือใครมีปากกาจด เปิดใหม่พี่ ดูคลิปนี้แล้วพูดเลยว่ะ