[rank_math_breadcrumb]

เกาหลีใต้: อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความเจริญพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่ความเจริญก้าวหน้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาในแต่ละคืน มีประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ที่ยาวนานและสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เรามาพูดถึงเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอดีตของเกาหลีใต้กัน

สารบัญ

1. อดีตการปกครองของเกาหลีใต้

7 เรื่องน่ารู้ของ “เกาหลีใต้” อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล - YouTube

เกาหลีใต้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเจ้าชายและกษัตริย์ในอดีต โดยประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้แบ่งเป็นสองส่วน คือ อดีตโบราณและอดีตร่วมสมัยกับประเทศเกาหลีเหนือ ในส่วนของอดีตโบราณ เราสามารถพบว่า โบราณสถานและวัฒนธรรมของเกาหลีใต้มีความเป็นเอกลักษณ์และสำคัญกว่าอะไรก็ตามในปัจจุบัน

2. กาลเวลาของเกาหลีใต้

เกาหลี 4 นาที #1 | รู้จักประเทศ "เกาหลีใต้" - YouTube

เกาหลีใต้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5000 ปี โดยได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนและญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาต่างๆ ทำให้มีการรวมตัวของวัฒนธรรมและเทคโนโลยแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้น เกาหลีใต้ได้รับการแบ่งแยกออกจากประเทศเกาหลีเหนือ และเริ่มต้นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. การต่อสู้สำหรับอิสระ

จังหวัดในประเทศเกาหลีใต้ มีอะไรบ้าง ? | เกาหลี Everyday | 까우리 에브리데이 -  YouTube

เมื่อปี 1945 เกาหลีถูกแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยมีการควบคุมจากพระเจ้าชายและอเมริกา ในช่วงปี 1948-1949 เกาหลีใต้ได้ประกาศตัวเป็นราชอาณาจักรเกาหลีใต้ แต่เกาหลีเหนือไม่ยอมรับและได้ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีเหนือ ทำให้เกิดการต่อสู้สำหรับอิสระระหว่างสองด้าน ซึ่งเรียกว่า “สงครามเกาหลี” ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1950-1953

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ

ทำไม 'เกาหลีเหนือ' ประเทศที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก ถึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรม  'ท่องเที่ยว' อย่างจริงจัง

หลังจากสงครามเกาหลี ประเทศเกาหลีใต้เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ระดับโลก โดยปัจจุบันเกาหลีใต้มีอำนาจเศรษฐกิจอันแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

5. การเผชิญหน้ากับอุบัติเหตุนิวเคลียร์

เกาหลีใต้กำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจในปี 2562 - Globthailand

ในปี 2011 มีการเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ในโรงงานไฟฟ้าฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจากการแตกของเส้นใยนิวเคลียร์ ทำให้มีการปลดปล่อยสารหนักมากมายออกมาตกค้างทั้งบริเวณโรงงานและบริเวณรอบๆ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชากรในพื้นที่ แต่เกาหลีใต้ก็ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุนี้ด้วย โดยมีการตรวจสอบระดับความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ และมีการติดตั้งสถานีตรวจจับรังสีทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ในอนาคต

6. วัฒนธรรมและการเคลื่อนไหวสังคม

รู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่ง  ประเทศเกาหลีเคยขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหารสำเร็จด้วยการประท้วงใหญ่เพื่อขับไล่รัฐบาลในปี  1987 - Pantip

เกาหลีใต้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ โดยเฉพาะในด้านการอานศิลปะ ดนตรี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวสังคมที่น่าสนใจ เช่น การสร้างพื้นที่สาธารณะในตัวเมืองเพื่อเป็นที่พักผ่อนและเล่นของประชาชน การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป

Read More  10 จุดเช็คอินหัวหิน กิน เที่ยวแบบครบรส อัพเดทใหม่จ้า

7. การท่องเที่ยวในเกาหลีใต้

รู้จักกับประเทศเกาหลี

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัดและพระอาราม แหล่งศิลปะ อาหารเชิงประเพณี และสถานที่พักผ่อนบนชายหาด นอกจากนี้ยังมีตลาดที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวสามารถได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและความเป็นชีวิตของคนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด

สรุป

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและสำคัญ โดยเกาหลีใต้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ระดับโลก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ และมีการเคลื่อนไหวสังคมที่น่าสนใจ เช่นการสร้างพื้นที่สาธารณะในตัวเมือง การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ที่นักท่องเที่ยวสามารถได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและความเป็นชีวิตของคนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด การท่องเที่ยวในเกาหลีใต้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมของโลก

คำถามที่พบบ่อย

1. เกาหลีใต้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้าง?

เกาหลีใต้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายประเภท เช่น ภาษาและวรรณคดี การแต่งกายและการเต้นรำเป็นต้น

2. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาหลีใต้มีอะไรบ้าง?

มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดและพระอาราม แหล่งศิลปะ อาหารเชิงประเพณี และสถานที่พักผ่อนบนชายหาด นอกจากนี้ยังมีตลาดที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวสามารถได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและความเป็นชีวิ

3. เกาหลีใต้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรที่เป็นที่นิยมในโลก?

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ระดับโลก ซึ่งส่งผลให้เกาหลีใต้เป็นที่นิยมของโลกในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีไร้สาย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำงานออนไลน์

4. สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรรู้ก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้คืออะไร?

นักท่องเที่ยวควรรู้ก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้เกี่ยวกับการเดินทาง การเข้าประเทศ และการใช้สื่อสาร เช่น ระบบการเดินทางสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้บัตรเครดิต และการติดต่อกับสถานทูต

5. เกาหลีใต้มีฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวอย่างไร?

เกาหลีใต้มีฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวตลอดปี โดยเช่น ฤดูใบไม้ผลิในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของปี เพราะเป็นเวลาที่ต้นไม้และดอกไม้บานออกอย่างสวยงาม ส่วนฤดูหนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดำน้ำใต้น้ำแข็ง และสกีที่สนามหิมะ นอกจากนี้ยังมีฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวชมเทศกาลและงานศิลปกรรมต่าง ๆ ในประเทศเกาหลีใต้

7 เรื่องน่ารู้ของ “เกาหลีใต้” อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล [VIDEO]

#บุพเพสันนิวาส #ซีรีส์เกาหลี #การเมือง
ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้ในอาจดูเป็นประเทศแห่งวงการอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ที่ผลิตทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ ดนตรี และเต็มไปด้วยศิลปิน ไอดอล นักแสดงที่เราชื่นชอบ หรืออาจเป็นประเทศหมุดหมายลำดับต้นของผู้ที่เริ่มเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย

อย่างไรก็ตาม ประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้มีเพียงแค่สื่อบันเทิง การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเอเชียด้วยกัน หรือแม้แต่เรื่องของแฟชั่นการแต่งกายที่ได้รับความนิยมไปทั่วภูมิภาค ประเทศแห่งนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่อีกมากที่ AbdulThaiTube จะขอพาไปรับทราบกันกับ 7 เรื่องน่ารู้ของ “เกาหลีใต้” อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล

Read More  วิธีซื้อตั๋วเครื่องบินผ่าน Traveloka: คำแนะนำและเทคนิคสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในปี 2023

สารบัญ
00:00 7 เรื่องน่ารู้ของ “เกาหลีใต้” อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล
00:54 1.เคยเป็นประเทศยากจนที่สุดในโลก
02:01 2.เป็นประเทศต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
03:46 3.มีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่
05:02 4.ใช้ soft power ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
06:12 5.มีแม่พิมพ์พระมหาปิฎกอายุกว่า 600 ปี
06:59 6.ชาวเกาหลีใต้มีการนับอายุ 3 แบบ
08:50 7.มีประธานาธิบดีหญิงคนแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

#เกาหลีใต้ #ประวัติศาสตร์ #เที่ยวต่างประเทศ #บันทึกนักเดินทาง #เกาะเชจู #Backpack #ภาพถ่ายทิวทัศน์ #การเมือง #รัฐบาล #กระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี #บุพเพสันนิวาส #ประวัติศาสตร์ตะวันออก #ประวัติศาสตร์เอเชีย #ซีรีส์เกาหลี #การนับอายุแบบเกาหลี #การเมืองต่างประเทศ

เนื้อหาของวิดีโอ 7 เรื่องน่ารู้ของ “เกาหลีใต้” อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล

ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศแห่งวงการผู้ชายสาขาการบันเทิงขนาดใหญ่ที่ผลิตทั้งภาพยนตร์ซีรี่ย์ดนตรีและเต็มไปด้วยศิลปินนักแสดงที่เราชื่นชอบหรืออาจเป็นประเทศหมุดหมายลำดับต้นของผู้ที่เริ่มเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะนะนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างไรก็ตามประเทศเกาหลีใต้นั้นไม่ได้มีบันเทิงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเอเชียด้วยกันหรือแม้แต่เรื่องของแฟชั่นการแต่งกายที่ได้รับความนิยมไปทั่วภูมิภาคประเทศแห่งนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่อีกมากเทียบกับไทยจะขอภาพกัน7 เรื่องน่ารู้ของเกาหลีใต้อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล1เคยเป็นประเทศยากจนที่สุดในโลกปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีค่าเฉลี่ยรายได้ของประชาสหกรณ์หลังหักภาษีแล้วสูงมากแห่งหนึ่งของโลกจะว่าเมื่อในอดีตประเทศแห่งนี้เคยได้ชื่อว่ายากจนมากที่สุดในโลกด้วยความยากจนของประเทศเกาหลีใต้เริ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีในทศวรรษ1950ที่แบ่งเกาหลีออกเป็นเหนือและใต้นะเส้นขนานที่ 38ในช่วงเวลานั้นรายได้กาชาดต่อผัวเขาของเกาหลีใต้ต่ำประเทศในแอฟริกามีปัจจัยสำคัญมาจากการประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่ทางอาหารได้ไม่เพียงพอภาคอุตสาหกรรมของประเทศถูกทำลายส่งผลต่อการขาดแคลนงบประมาณบูรณะประเทศของรัฐบาลและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประประเทศเป็นจำนวนมากกระทั่งเริ่มมีการปฏิรูปเสร็จเศรษฐกิจแต่มีรัฐบาลเป็นผู้นำขึ้นมาประเทศเกาหลีใต้จึงได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนที่สุดในโลก2เป็นประเทศต้นแบบรับทราบกันแล้วว่าเกาหลีใต้มีพื้นที่ทางการเกษตรน้อยดังนั้นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้วิธีการทำปืนตำหนักโดยเฉพาะเหมืองแร่ตั้งแต่ยุคของประธานาธิบดีอีซึงมันจนมาถึงถึงประธานาธิบดีพัคจูฮีส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วรายได้ประชาชาติกาชาดต่อครัวอยู่อยู่ที่ 79 US Dollar ในปี 2000960กลายมาเป็น1640 USดอลลาร์ในปี 11970และกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างไรก็ตามข้อเสียของแนวทางนี้ก่อให้เกิดการขอรับท่านขึ้นได้ง่ายอุตสาหกรรมภาคตื่นๆไม่ได้รับการสนับเท่าที่ควรและภาคเอกชนเอกชนอ่อนแอและพึ่งพารัฐมากเกินไปหลังจากยุคของพัคจูฮีรัฐบาลเกาหลีใต้เน้นการขับสะกิดได้ภาคเอกชนมากขึ้นลดการกู้ยืมจากภาครัฐและรายจ่ายภาครัฐลงช่วงปลายทศวรรษ 1980ครั้งแรกที่รายรับของรัฐบาลนั้นสูงกว่ารายจ่ายจนในปี 199017 ที่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เกาหลีใต้ได้ปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่มีการเปิดเสรีทางการค้ามีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากในประเทศมีการเล็งเห็นว่าระบบคมนาคมที่ดีจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้รวมถึงการให้ความสำคัญกับด้านการสื่อศึกษาและทรัพยากรมนุษย์แนวทางคลิปนี้ถึงเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศกำลังพัฒนาประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางมีสิงห์มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่วันที่ 11 พฤศจิกายนปี 2011เวลา 11:00 น มูลนิธิ NewsSeven wonders of Nature ได้ประกาศ7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิด้วย 1 ใน 7 สถานที่นั้นจะมีเกาะเชจูจากประเทศเกาหลีใต้รวมอยู่ด้วยเกาะเชจูนั้นตั้งอยู่บนจังหวัดปกครองตนเองพิเศษแอบดูเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศแต่ว่าเกาะเชจูนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยพื้นที่ราว 1800ทุกตารางกิโลเมตรสภาพอากาศบนเกาะมีความอบอุ่นตลอดทั้งปีแม้แต่ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิแทบจะไม่ถึงจุดเยือกแข็งประกอบกับภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งที่ยาวถึง 256 กิโลเมตรน้ำตกภูเขาไฟบนเกาะทำให้เพจอยู่มีฉายาว่าเป็นเกาะแห่งความฝันแล้วไปอีก 1สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนทั้งภายในและนอกส่วนคนไทยเรานั้นก็คุ้นเคยกับเกาะเชจูเป็นอย่างดีเสื้อผ้าเป็นโลเคชั่น Popular ในการถ่ายทำทำซีรีส์ชื่อดังหลากหลายเรื่อง4ใช้ Soft Power ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนโยบายสอบ Power ขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการต่างประประเทศของเกาหลีใต้2011มีการระบุนโยบายนี้ไว้ในสมุดข่าวการทูตด้วยจึงกล่าวได้ว่านโยบายนี้นั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบ Power ด้านวัฒนธรรมของSiri รู้จักกันในชื่อของคลื่นเกาหลี Korean Waveหรือเขาอยู่นั้นตัวรับการแพร่หลายออกไปในทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่เพียงแค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นโดยรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็ให้ความสำคัญและส่งส่งเสริมวัฒนธรรมตามสมัยนิยมซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความซึ่งเห็นได้ชัดจากจำนวนผู้ชื่นชอบสื่อเพลงของประเทศเกาหลีใต้Seriesแล้วเพลงนั้นก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีอยู่ในไปทั่วทุกมุมค่ะจากนั้นก็มีการส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นเครื่องแต่งกายอาหารผ่านสื่อดังกล่าวเป็นการต่างประเทศที่ชาญฉลาดมากที่สุดในโลกบันทึกเลยครับมีแม่พิมพ์พระมหาอายุกว่า 600 ปีแม้ประชากรเกินร้อยละ 50ของเกาหลีใต้จะไม่ได้นับถือถือศาสนาใดว่าณวัดแฮอินซาในจังหวัดระยองทางใต้ก็ยังเป็นที่เก็บหรือปิดอาการโคโรน่าแม่พิมพ์พระมหาปิฎกรัชต์ภาษาจีนนิกายมหายานจำนวนถึง8001250ซึ่งก็มีอายุ600 ปีและนับเป็นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกวันที่ 19 มิถุนายนปี2021 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมพฤติกรรมหน้าโคเรียน่าภายในวัดนี้เป็นครั้งแรกโดยเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ชาวเกาหลีใต้มีการนับอายุ3 แบบเกาหลีใต้น่าจะเป็นประเทศที่มีรูปแบบการนับอายุมากที่สุดถึง 3 แบบด้วยกันแบบแรกคือการนับแบบเกาหลีเขาเชื่อว่าชีวิตของคนเราเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในดังนั้นเด็กแรกคลอดจะมีอายุ 1 ปีในทันทีแล้วเมื่อเข้าปีใหม่ทุกคนก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นพร้อมกันแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันเกิดเกิดก็ตามเพราะจะเป็นการนับตามปีแทนหากมีเด็กเกิดวันที่ 3011 ธันวาคมเขาจะอายุ 2 ขวบในไทยแผนที่เมื่อเข้าปีใหม่การนับอายุเช่นนี้มาจากประเทศจีนและแพร่หลายในภูมิภาคเดียวกันเพราะว่าในปัจจุบันนั้นมีเพียงเกาหลีใต้ประเทศเดียวที่ยังคงนับอายุในแบบนี้อยู่สิงห์สามขวัญสับสนให้กับฉันอาจมีน้อยแบบที่ 2การนับอายุแบบสากลคนเกาหลีจะนับอายุแบบไทยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายกฎหมายเยาวชนการดื่มแอลกอฮอล์การเข้าเกมหรือการรักษาพยาบาลเท่านั้นชุดในชีวิตประจำวันก็ยังคงมีการใช้การนับแบบเกาหลีอยู่แบบที่ 3 การนับแบบเกิดเร็วผู้ที่เกิดเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และเกิดในเดือนมีนาคมถึงธันวาคมปีก่อนหน้าจะถือว่ามีอายุเท่ากันในประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากว่าเข้าเรียนพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีการนับอายุที่แปลกอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ทำให้ในชั้นเรียนเดียวกันของชาวเกาหลีใต้ยังมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันกระทั่งในปีพ.ศชั้น 9 ได้มีการกำหนดให้เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 317 ธันวาคมปี 2000ชั้น 3 เป็นต้นไปจะได้เข้าเรียนพร้อมกันทั้งหมด7 มีประธานาธิบดีหญิงคนแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในปี 201012 เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในเอเชียวันออกที่มีประธานาธิบดีเป็นหลังจากพักชิน-ฮเยมีคะแนนเสียงชนะมุนแจอินปิ่นโตไปได้สกินเฮดเป็นประธานคนที่ 11 ของเกาหลีใต้จากพรรคอนุรักษ์นิยมอย่าง Januaryเธอเป็นบุตรสาวคนโตของพัคจูฮีประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเกาหลีใต้เป็นเหตุขึ้นดำรงตำแหน่งสตรีหมายเลข 1 ของแท้ประเทศเขียนคู่บิดาแผนที่มารดาของเธอที่ถูกฆาตกรรมในปีหนึ่ง1974 ด้วยวัยเพียง 202 ปีอีก 5 ปีถัดมาพัคจูฮีก็ถูกลอบสังหารนักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่าการเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยของเธอในวันนั้นทำให้กินเฮสามารถเอาปกติที่มีต่อเพศหญิงและความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างสังคมเกาหลีใต้ลงได้อย่างไรก็ตามในวันที่ที่ 9 ธันวาคม16 รัฐสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีส่วนเข้าไปพัวพันกับกรณีที่เพื่อนของเธอคือSpatial เรียกรับและเข้ามามีอิทธิพลในอำนาจบริหารทั้งที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองในปีต่อมาศาลรัฐธรรมนูญของประเทศและรับรองมติดังกล่าวให้พัคชินเฮอย่างเป็นทางการและกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งจะถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องในปี 2018มีการตัดสินสินจำคุกเธอ 204 ปีจาก 106 ข้อหาซึ่งเกี่ยวกับการทุจริตและรับสินบนกระทั่งวันที่24 มกราคมที่ผ่านมาศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษาให้จำคุกภาค 1 เหตุ 20ลักหลับอีก 180 ล้านวอนถือเป็นที่สิ้นสุดคดีที่ยืดเยื้อมากกว่า 5 ปี